Bureau Streekk biedt zowel producten als diensten aan. Bij de verschillende producten kunnen dus ook diensten bij genomen worden:

Exposities

Een van de diensten is het opzetten van een expositie. Een expositie die bijvoorbeeld het verhaal van het landschap vertelt. Van een verbeeldende installatie tot fysieke elementen uit het landschap zelf en interviews. Een divers en interessante expositie die qua vormgeving perfect wordt opgezet. 

Workshops op basis van de klimaatonderlegger

Voor verschillende partners en evenementen zijn workshops beschikbaar. Hierbij wordt eerst de klimaatonderlegger toegelicht, vervolgens kan het gesprek gestart worden met de ‘praatplaat’. Deze ‘praatplaat’ is een poster, vloerkleed of andere spelvorm van de klimaatonderlegger. Zo kan de klimaatonderlegger eigen gemaakt worden, maar ook gebruikt worden voor inspiratie of invulling van ruimtelijke ontwikkelingen. De spelvormen kunnen ingezet worden om mensen te helpen los te komen van hun eigen denkkaders. Daarnaast biedt het een kijkje in de keuken van een andere discipline of belangen.

Sparringspartner

Naast workshops worden wij vaak ingezet als sparringpartner. Dit vertaalt zich naar brainstormsessies van het landschap tot processen. Daarnaast proberen wij gezamenlijk met de partner te komen tot het stimuleren van innovatie. Een sparringspartner kunnen we dus voor verschillende partners zijn, zoals overheidsorganisaties, het bedrijfsleven, de financiële sector, ruimtelijke sector en onderwijsinstellingen. 

Coaching

Coaching om een bepaald doel te behalen. De coaching loopt uiteen voor bestuurders, ambtenaars tot Young professionals (studenten). Hierbij worden Young professionals bijvoorbeeld gecoacht om in een multidisciplinair team samen te werken, elkaars sterktes en zwaktes te ontdekken om vervolgens ieder groepslid efficiënt in te zetten om tot een goed eindresultaat te komen. 

Cursus

De cursussen worden gegeven om bepaalde informatie over te brengen, zoals het begrijpen en kunnen implementeren van de klimaatonderlegger. Maar ook wordt onze kennis toegepast bij externe cursussen, zoals de bodemcursus op de Has Green Academy in ‘s-Hertogenbosch. Waarbij de klimaatonderlegger het bodemverhaal verrijkt door de relatie te leggen met de ruimtelijke factoren. 

Excursies

Excursie Bureau Streekk

Wij zijn constant opzoek naar de onverwachte ontmoetingen, door middel van excursies kan dit worden opgezocht. In juni 2023 heeft er een excursie plaatsgevonden waarbij veertien afgevaardigde van provincies in Finland naar Nederland zijn gekomen om de ‘Dutch craziness’ te ervaren, waarbij de maatschappelijke kracht van publiek-private participatie te zien. We bezochten lokale initiatieven die door lokaal verlangen is opgebouwd. Dit in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland. 

Hierbij zijn we een aantal plekken afgegaan: 

– Bij de Rabobank in Utrecht werd een gepassioneerde presentatie gegeven over een nieuwe sociaal-economische regelingen voor de agrarische en landelijke delen in Nederland. 

– De Koninklijke Ginkel Groep ons over de duurzame kracht van langdurige inzet in het project Wonderwoods. 

– Waterschap Rivierenland liet een overzicht zien van de 750 jaar aan waterbeheer.

– Strijp-S een creatieve kijk op de industriële transitie naar een nieuw sprankelend sociaal-stedelijk arrangement. 

– Van Gogh National Park weerspiegelde het DNA van de omgeving naar de levenswijze van Vincent van Gogh. 

– Mutual Gains aanpak over op elkaars schouders staan.

– Het DNA van het lokale en culturele erfgoed.

– De gemeente Halderberge liet in Oudenbosch zien wat gemeenschapsvorming op de lange termijn kan opleveren in de basiliek van de heilige Agatha en Barbara, de haven en het klimaatplein. 

De excursies zijn niet bedoeld om alleen informatie te zenden richting de mensen die deelnemen aan de excursie, maar ook om informatie ophalen vanuit de kennis en ervaringen van de deelnemers. Ons netwerk verweven in hun netwerk om zo internationaal ideeën uit te wisselen. Zo kunnen we van elkaar leren om verder te komen in ruimtelijke processen.