Verzameling aan Klimaatonderleggers

Nederland klimaatonderlegger

Klimaatonderlegger ‘s-Gravendeel

Klimaatonderlegger s-Gravendeel

Als verkenning voor een stedelijke uitbreiding van ‘s-Gravendeel (Provincie Zuid-Holland) op basis van bodem- en watersystemen. In 2018 waren we onze tijd ver vooruit. Toen nog met koudwatervrees ontvangen, nu als een warm bad. Als frontrunner conceptontwikkelaars voor integrale ordening zijn we het gewend dat we 7 tot 10 jaar vooruit lopen. Tot nog toe zijn de meeste innovaties ingedaald en vormen zij een inspiratie voor het volgende peloton. 

Klimaatonderlegger Edam-Volendam

Klimaatonderlegger Edam Volemdam

Klimaatonderlegger voor de kop van Noord-Holland, broedplaats voor innovatie. Is onderdeel van het kookboek gebiedsverhalen voor de omgevingsvisie Edam-Volendam. In samenwerking met bureau Wissing ontwikkeld. 

Klimaatonderlegger Raalte IJssel

De klimaatonderlegger van Raalte is ontwikkeld voor een programma van de Rabobank Nederland, genaamd Gedeelde Grond. In deze reeks worden alle provincies afgegaan en is de klimaatonderlegger de basis voor het dialoog. 

Klimaatonderlegger Achterhoek

Klimaatonderlegger Achterhoek

De klimaatonderlegger van de Achterhoek (Oost-Nederland) is uitgewerkt in het kracht-pracht initiatief. 

Klimaatonderlegger Geopark 

Klimaatonderlegger Geopark

De klimaatonderlegger van Geopark Peelhorst en Maasvallei is ontwikkeld als basis voor het landschappelijke verhaal, waarbij de ‘parels’ (unieke landschapselementen) in het gebied op de klimaatonderlegger worden geprojecteerd. 

Klimaatonderlegger ‘s-Hertogenbosch

Klimaatonderlegger 's-Hertogenbosch

De klimaatonderlegger voor ‘s-Hertogenbosch is onderdeel van een klimaat-ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor de stad, waarbij low-tech en robuuste combinaties tussen structuren en kleinschalige bouwstenen tot een verrijking van het stadsklimaat leidt. Slim combineren wat je hebt door slimme technieken in te zetten die bestaande condities versterken en resulteren in complementaire ruimtelijke verschijningsvormen.