werkwijze bureau streekk

Wat?

Streekk is een ontwikkelbedrijf dat zich richt op bundeling van klimaat en ruimtelijke kwaliteit. Oftewel systeemintegratie op basis van gebiedseigenschappen, waarbij ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen aan een gezond, aangenaam landschap goed voor ecologische, economische en sociale ontplooiing.

HOE?

Streekk werkt vanuit het doorgronden en in kracht zetten van mensen en geeft tegenstellingen de ruimte om tot een gezamenlijk vertrekpunt te komen. Een koers waarbinnen ruimte wordt gelaten voor nieuwe inzichten. 

Dat begint met het vereenvoudigen van complexe ruimtelijke vraagstukken en belangen. Immers je gaat het zien wanneer je het begrijpt. Door een vereenvoudigde en volgordelijke opbouw kunnen gespreksonderwerpen worden gecategoriseerd en gereflecteerd. Bodem- en watersystemen vormen de basis. Immers alles rust daarop en is er voor een groot deel afhankelijk van. Groen en organismen zijne van afhankelijk. Deze beïnvloeden op hun beurt gebiedseigenschappen en het lokale klimaat. Afhankelijk van de wijze waarop wij mensen onze activiteiten aansluiten bij dit natuurlijke gegeven, bepaald of we op de lange termijn prettig kunnen doorgaan met wat we doen. Zeker omdat het weer boven ons hoof ook veranderlijk is. 

Streekk brengt de relaties tussen de natuurlijke lagen en het landgebruik in beeld en creëert van daaruit vaak onverwacht eenvoudig vernieuwende verbanden en vertaalt deze naar verbindende ruimtelijke visies, concepten en bouwstenen. Verrijkt ruimtelijke plannen met een bundeling van kwaliteiten middels een dienstbare koppeling van techniek, middelen en eigenaarschap. Zoveel als mogelijk gebruik maken en versterken van het natuurlijke systeem. 

WAARMEE?

Streek werkt door alle schaalniveaus heen en doet dit vanuit een meervoudige benadering, gebruikmakend van brede, diepe en ronde inzichten, expertise en belangen. 

Door deze veelzijdige werkwijze worden opgaven aantoonbaar verrijkt en vereisen een flexibele, doorgrondend en structurerend vermogen. Om al de veelheid aan invalshoeken en inzichten te stroomlijnen tot een breed gedragen koers wordt er gebruik gemaakt van communicatieve en verschillende grafische interactieve technieken. Methoden als Agile, Mutual Gains Approach en familieopstellingen met een gezonde dosis relativeringsvermogen en praktijkkennis dragen bij aan het stroomlijnen van gesprekken met een focus op gezamenlijk belang. 

Verschillende mensen vragen om verschillende talen. Om die reden werkt Streekk aan een reeks bij de doelgroepen aansluitende talen. Met alleen Jip en Janneke of specialisten taal krijgen we zaken niet gedaan. Daar is een internationale voertaal voor nodig met accenten die aansluiten bij het verlangen en interesse bereik van een specifieke doelgroep. 

Daarom werkt Streek met een aantal product-dienst combinaties. Uiteraard de klassieke producten zoals, visies, concepten, ruimtelijke ontwerpen, technische uitwerkingen en financieel organisatorische vertalingen. Maar voordat het zover is worden doelgroepen betrokken bij opgaven door een begrijpelijk taal en werkwijze aan te bieden. 

De basis voor nieuwe werkwijzen wordt gevormd door de klimaatonderlegger. Een gelaagd overzicht van natuurlijke systemen en diverse vormen van landgebruik. Een vertrekpunt op basis van een feitelijke basis. Elk initiatief wordt gespiegeld aan de klimaatonderlegger en de kansen en uitdagingen vertaald naar intrigerend logische en pragmatische combinaties aan oplossingen. Concepten uitgewerkt tot en met concrete resultaten. Zoals de uitvinding luchtwortelende gevel en dakpanelen met een significante luchtzuivering en klimaatregulerend vermogen. Als ontwikkelbedrijf stellen we concepten bloot aan slimme proefopstellingen om de praktijkresultaten te bekijken. 

Voor participatietrajecten combineert Streekk het klassieke keukentafelgesprek en maquette werk met Augmented Reality. Augmented Reality is een van de technieken waarmee mensen in een virtuele werkelijkheid aan hun omgeving kunnen bouwen. Ook toeristen in een gebied kunnen via een QR-code een Augmented Reality omgeving oproepen.