Gedeelde Grond Veenkolonien

Gedeelde Grond Veenkoloniën 

    • 2024

In Europa is het gebied van de Gronings-Drentse Veenkoloniën een uniek landschap. Dankzij grootschalige turfwinning en later intensieve landbouw is hier een nieuw, uitgestrekt landschap ontstaan, doorkruist met kanalen, sloten en akkerranden. Tijdens deze speciale editie van Gedeelde Grond gaan diverse experts aan de slag om te onderzoeken hoe dit gebied kan evolueren naar een duurzame landbouw, waarbij de focus ligt op een gezond verdienmodel voor boeren. Kunnen de Veenkoloniën een model zijn voor het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en tegelijkertijd gunstig uitpakken voor zowel boeren als natuur?

De toekomst van de landbouw verdient een diepgaand gesprek. Bij het programma Gedeelde Grond van de Rabobank komen agrariërs, voedselproducenten, beleidsmakers, ontwerpers en natuurbeschermers samen om gezamenlijk na te denken over de toekomst van het Nederlandse landschap. Hierbij laat de klimaatonderlegger de kansen inzichtelijk die het landschap te bieden heeft. 

Gedeelde Grond Veenkolonien