Afstudeerproject Geopark Peelhorst en Maasvallei

Geopark Peelhorst en Maavallei

    • 2022

Geopark Peelhorst en Maasvallei is een uniek stukje Nederland, Waarin breuklijnen in de ondergrond de basis zijn van de uitstraling en kenmerken van het gebied. De breuken hebben een grote invloed op de waterhuishouding in het gebied. Het water stroom van hoog naar laag, maar door de ondoorlatende aardlagen, veroorzaakt door de breuken, wordt het grondwater naar de oppervlakte geduwd. Hierdoor ontstaat het omgekeerde landschap waarbij het op de hoge delen nat is en op de lage delen droog. Door menselijk handelen zijn deze breuken in functie afgenomen, daardoor heeft het gebied last van droogte. De breuken worden hierdoor steeds minder zichtbaar in het landschap. 

Het doel van dit project was om een ruimtelijk toekomstbeeld te schetsen van het plangebied Geopark Peelhorst en Maasvallei in 2050, waarbij het natuurlijke systeem als basis is gehanteerd en de identiteit van het gebied versterkt wordt. 

Als het natuurlijk systeem het leidende principe gaat worden bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, kan verdroging worden tegengegaan. Daarom is er een visitekaart ontwikkeld voor Geopark Peelhorst en Maasvallei, waarbij het natuurlijk systeem leidend is. De klimaatonderlegger is hierbij als vertrekpunt gebruikt. Op de visitekaart worden verschillende mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven. Een voorbeeld hiervan is het reactiveren van het breukensysteem. Door beken trapsgewijs, ondieper en breder te maken, wordt het oxidatieproces gestimuleerd en versnelt dit het aangroeien van de breuk. Hierdoor krijgt de breuk zijn functie terug, waardoor de grondwatervoorraad zal stijgen. Zo zitten er nog tal van andere mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in de visitekaart. Het dient als inspiratie voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen die bijvoorbeeld bij klimaatdialogen besproken worden.